Traducció i comunicació científica

Estic especialitzada en la traducció de tota mena de material de comunicació i divulgació científica: notes de premsa, newsletters, vídeos per a la difusió de projectes científics o continguts web de grups d’investigació, entre altres.

A més a més, col·labore amb un sòlid equip de traductors natius per a projectes de traducció cientificotècnica, especialment aquells relacionats amb automatització, indústria 4.0., robòtica, digitalització i Covid-19.

També preste servicis de màrqueting i comunicació científica en entorns digitals.